А

Alpatov Mikhail Vladimirovich

Boris Anisfeld

Б

Jan van Bylert

Alexander Benois

Nikolai Bestuzhev

Nikolai Bogdanov-Belsky

Aleksei Bogolyubov

Vladimir Borovikovsky

Jan Baptiste Bosschaert II

Osip Braz

Alexander Bykhovsky

В

Vasnetsov Viktor

Vladimir Grigoryevich Weisberg

Georgy Semyonovich Vereisky

Orest Vereisky

Alexander Vershinin

Mikhail Vrubel

Г

Alexander Golovin

Pietro di Gottardo Gonzaga

Natalya Goncharova

Е

Ж

Henrie Alfred-Marie Jacquemart

Stanislav Zhukovsky

З

Ilya Samoilovich Silberstein

И

К

Giacomo Antonio Domenico Quarenghi

Kozintseva Lyubov Mikhailovna

Koretskaya Inna Vitalievna

Yemelyan Korneyev (Karneyev)

Jean-Baptiste Camille Corot

Dmitry Mikhailovich Krasnopevtsev

Pavel Kuznetsov

Boris Kustodiyev

Л

Yevgeny Lanceray

Yevgeny Lanceray

Vladimir Lebedev

Ekaterina Petrovna Lemkul

Fyodor Victorovich Lemkul

Lobanov-Rostovsky Nikita Dmitrievich

М

Tatyana Alexeyevna Mavrina

Carl Peter Mazer

Makaseeva Elena Mikhailovna

Vladimir Makovsky

Vasily Maksimov

Mikhail Makhayev

Jean-François Millet

Mikhailovsky Boris Vasilyevich

Н

Unknown artist. The first half of the 19th c.

Unknown artist. The second half of the 18th c.

Unknown artist. Early 18th c.

M. Neupokoyev

П

Papkov Semyon Vasilyevich

Leonid Osipovich Pasternak

Vasily Perepletchikov

Vasily Polenov

Р

Alexander Naumovich Ramm

Yevgraf (Gerard) Reutern

Pierre-Auguste Renoir

Ilya Repin

Nikolai Roerikh

Svyatoslav Richter

Alexander Mikhailovich Rodchenko

С

Vasily Sadovnikov

Antonio Salviatti

Martiros Saryan

Serebryakova Zinaida

Alfred Sisley

Sergei Vasilyevich Solovyov

Leonid Solomatkin

Yevgeny Yakovlevich Stepanov

Varvara Fyodorovna Stepanova

Sergei Sudeikin

Т

Jean-Balthazar de La Traverse

Alexander Grigoryevich Tyshler

Ф

Robert Falk

Х

Ч

Mikhail Ivanovich Chuvanov

Ш

Jacob Shapshal

Ivan Shishkin

David Sterenberg

Щ

Alexandra Schekatikhina-Potostkaya

Э

Alexandra Exter

Сайты Музея